DSA Jogi workshop június 26.-án

Fókuszban az Adatvédelem és a fogyasztóvédelem

A Közvetlen Értékesítők Szövetségének alapvető és fontos feladata, hogy hozzájáruljon tevékenységével a tagcégek jogkövető működésének feltételeihez. Az aktuális és változó jogszabályokról folyamatos tájékoztatást nyújt a tagságnak, mindemellett a jogszabályok helyes értelmezése és betartása érdekében elindítja jogi képzési fórumait, melyeken a tagcégek munkatársai, jogászai, ügyfélszolgálati- és szerviz hátteret biztosító munkatársai ingyenesen vehetnek részt.

Első jogi workshopunkat „Fókuszban az ADATVÉDELEM és FOGYASZTÓVÉDELEM” címmel, június 26.-án a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központban rendezzük meg.

Fókuszban az ADATVÉDELEM és FOGYASZTÓVÉDELEM – DSA Jogi workshop aktuális programja:

 

Előadás: Adatvédelem

Előadó: dr. Pető Zita, jogász

 

tárgyalt témakörök:

  • munkahelyi adatok kezelése
  • disztribútorok, értékesítők kapcsán felmerülő adatvédelmi kérdések
  • ügyfelek, vásárlók adatinak kezelése
  • direkt marketing célú adatok kezelése
  • webshop és adatvédelem

Kapcsolódó jogszabályok:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2002. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2003. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

2004. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

 

Előadás: Hatályos jogszabályi változások fogyasztóvédelmi szempontokból

Előadó: Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakember, CP Contact

 

tárgyalt témakörök:

  • szavatosság és jótállás
  • elállási jog
  • tájékoztatási kötelezettség

Kapcsolódó jogszabályok:

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól – hatályba lépés 2014. május 14.

(Hatályát veszti a  fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.)

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól – hatályba lépés 2014. június 13.

(A rendelet hatálybalépésével, hatályát veszti az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet, és a távollévők között kötött           szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.)

 

További képzéseinket a későbbiekben is közzétesszük.