Fogyasztói panaszkezelés

A Szövetség saját panaszkezelési mechanizmust működtet.

Amennyiben valamely tagvállalkozásunk ellen panasza merült fel és nem sikerült a vállalkozással közvetlenül rendeznie panaszát, forduljon a Közvetlen Értékesítők szövetségének Etikai Bizottságához.

Az Etikai Bizottság

  • eljárása ingyenes, és nem zárja ki a további jogorvoslati lehetőségeket.
  • a panasz kivizsgálása során kezdeményezheti a megrendelés törlését, a megvásárolt termék visszavételét, a kifizetések visszautalását vagy bármely más megfelelő intézkedést, beleértve a közvetlen értékesítő vagy a cég figyelmeztetését, valamint a közvetlen értékesítő szerződésének megszüntetését a céggel.
  • a panasz beérkezésétől számított 3 hónapon belül köteles az eljárást lefolytatni.

Amennyiben a panasz a Szövetségen kívül működő céget érint, a Szövetség ez esetben is ingyen tanácsadást biztosít a fogyasztónak és szükség esetén segít a kapcsolatot felvenni a panasz kezelésében eljáró és illetékes hatóságokkal és Békéltető testületekkel.

Panaszbejelentés

Panaszát elektronikusa, emailben vagy postai úton juttathatja el hozzánk.

Panaszlevelében, kérjük, jelölje meg:

  • az incidens időpontját és részletes leírását
  • a feleket és elérhetőségüket
  • a panasz rendezése érdekében addig megtett lépéseit
  • a megvásárolt termékek mennyiségét és árát, illetve csatoljon minden, az üggyel kapcsolatos dokumentumot (pl. számlák, szerződés, a kereskedővel folytatott levelezés, stb.)
  • az ügy jelenlegi állását
  • igényének pontos megjelölését

Elérhetőségek

e-mail:

panasz@dsa.hu

levelezési cím:

Közvetlen Értékesítők Szövetsége

Etikai Bizottság

Capital Square

Váci út 76

1133 Budapest