Közvetlen Értékesítők Szövetsége

A Közvetlen Értékesítők Szövetsége 24 év összegyűjtött tapasztalatával képviseli a magyar piacon a közvetlen értékesítést és a közvetlen értékesítő cégeket!

1993 áprilisában a közvetlen értékesítési szakma legjelentősebb képviselői összefogtak és létrehozták a Közvetlen Értékesítők Szövetségét, hogy a magyar piacon is mielőbb ismertté és népszerűvé tegyék ezt a hazánkban akkor még új vásárlási formát.

A Közvetlen Értékesítők Szövetsége azon vezető vállalkozások nemzeti önszabályozó- és érdekképviseleti egyesülete, melyek termékeiket és szolgáltatásaikat közvetlenül – üzlethelyiségen kívüli személyes eladás formájában – juttatják el a fogyasztókhoz.

A Szövetség elsődleges feladata a közvetlen értékesítési szakma érdekképviselete, valamint az Etikai Kódex betartása. A Szövetség az Etikai Kódex betartatásával hangsúlyozza a tagcégek tisztességes üzleti magatartását, hogy a fogyasztókkal való kapcsolatok terén a teljes bizalom légköre alakulhasson ki.

A Szövetség működésének kiemelt célja továbbá, hogy:

  • a közvetlen értékesítés ágazatát megismertesse a nyilvánossággal,
  • tájékoztasson a közvetlen értékesítési forma előnyeiről,
  • képviselje és bemutassa azon cégeket, amelyek megbízható partnerek a piacon.

A magyar szervezet megalakulása óta tagja a 32 nemzeti szövetséget tömörítő Közvetlen Értékesítők Európai Szövetségének (European Direct Selling Association – Seldia), valamint az 59 tagországot számláló Világszövetségnek (World Federation of Direct Selling Associations – WFDSA) is. A két legnagyobb nemzetközi szervezet tagjaként aktuális és naprakész információk átadásával tudja segíteni a tagcégek munkáját a várható piaci változások, trendek, jogi szabályozás, aktuális felmérések, statisztikák információinak megosztásával. A nemzetközi képzéseken és konferenciákon való részvételen keresztül hatékonyan tudja segíteni a magyar közvetlen értékesítő cégek működését.

A Szövetség munkájának fontos része a folyamatos kapcsolattartás az ágazatra hatással lévő jogalkotókkal, hatóságokkal, hivatalokkal.

A tisztességes etikai magatartás képviseletében együttműködik a Békéltető testületekkel, valamint több fogyasztóvédelmi szervezettel.

A Szövetség egyik alapvető feladata és célja a tagság képviselete mellett a tagság tájékoztatása is az ágazatot érintő jogi változásokról, a változások hatályba lépéséről, elősegítve ezzel a tagság munkáját és működését.