A tagság feltételei a Közvetlen Értékesítők Szövetségében

  • Tag lehet bármely közvetlen értékesítő cég, amely fogyasztási cikkek és szolgáltatások üzlethelyiségen kívüli eladásával foglalkozik.
  • A cég működhet saját cégnév alatt vagy egy külföldi vállalat magyarországi ügynökeként/képviseleteként.
  • A jelentkezőnek legálisan, a magyar jogszabályoknak megfelelően kell működnie, valamint el kell fogadnia a KÉSZ Alapszabályát és Etikai Kódexét.
  • Minden jelentkezőnek Tagfelvételi Jelentkezési Lapot kell kitöltenie és aláírnia az elfogadó Nyilatkozatot.
  • Minden cég a teljes jogú taggá válás előtt 1 évig csak tagjelöltként vehet részt a Szövetségben.

A tagjelölt – a tagokkal ellentétben – nem jogosult

– szavazni

– szövetségi választott tisztségviselőként (elnökségi, ill. ellenőrző bizottsági tag) tevékenykedni.

A tagjelölt minden más egyéb szolgáltatásra a rendes tagsággal megegyezően jogosult.

Az egy év próbaidő leteltével teljes jogú taggá válhat az Alapszabályban leírtak szerint.

  • A teljes jogú taggá válás után a cég ezt a státuszát mindaddig megőrzi, míg tevékenysége összhangban van a KÉSZ Alapszabályával, Etikai Kódexével minden egyéb jogi követelménnyel, valamint befizeti a közgyűlés által jóváhagyott éves tagdíjat.
  • Minden teljes jogú tag jogosult

– érdekképviseletre a hatóságokkal szemben

– megkapni a Szövetség minden információs anyagát

– részt venni a Szövetség közgyűlésein és egyéb rendezvényein

– üzleti segítségre és tanácsadásra

– szerepelni a Szövetség sajtóanyagaiban és egyéb kommunikációs anyagain

Amennyiben csatlakozna a Szövetséghez, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!