A Szövetség egyik alapvető feladata és célja a tagság képviselete mellett a tagság tájékoztatása is az ágazatot érintő jogi változásokról, a változások hatályba lépéséről, elősegítve ezzel a tagság munkáját és működését.

Az itt felsorolt jogszabály lista nem teljes, ezért kérjük mindenki vállalkozása jogszerű működésének érdekében kísérje figyelemmel a jogszabályi változásokat és amennyiben szükséges kérje szakember, jogász segítségét.

Az ágazatot érintő jelenleg hatályos jogszabályok és rendeletek

–    A  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

–    2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

–    A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

–    A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet – hatályba lépés 2014. január 2.

–    45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól – hatályba lépés 2014. június 13.
(A rendelet hatálybalépésével, hatályát veszti az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.)

–    19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól – hatályba lépés 2014. május 14. (Hatályát veszti a  fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.)

–    2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (hatályos: 2013. július 1-től, fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmények: 415-417.§)

–    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014.03.15-től)

–    2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

–    1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.

–    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

–    2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati- segédeszköz -ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól.

–    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

–    2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről.

–    2012. évi LXXXVIII. törvény, a termékek piacfelügyeletéről szóló (hatályos: 2012. 09.01-től)

–    2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről.