A Közvetlen Értékesítők Szövetségének tagszervezetei olyan vállalkozások, amelyek az Egyesületbe való belépésükkel elfogadják annak Etikai Kódexét.

Az Etikai Kódex a közvetlen értékesítési szakma önszabályozó eszköze. Nem törvény, de olyan fokú etikus magatartást követel meg, amely legtöbbször a meglévő jogi előírásokat is meghaladhatja.

A Kódex szabályozza a közvetlen értékesítés szereplőinek (cégek és munkatársaik) a fogyasztókkal, illetve egymással való kapcsolatait, viselkedését.

A Kódex célja, hogy elősegítse a fogyasztók elégedettségét és védelmét, támogassa a tisztességes versenyt a szabad vállalkozások keretei között, és javítsa a közvetlen értékesítés megítélését.

A közvetlen értékesítés Etikai Kódexét a Közvetlen Értékesítők Európai Szövetsége (Seldia) adta ki 1995-ben tagjai – a nemzeti szövetségek – számára, a tartalom azóta többször frissült. A legutolsó és jelenleg is érvényben lévő verziót 2015. decemberében fogadta el a magyar Szövetség.

ETIKAI BIZOTTSÁG

A Szövetség saját panaszkezelési mechanizmust működtet: egy független testület – Etikai bizottság (link: Panaszkezelés) – ingyen jár el és bírálja el a Szövetség tagcégeivel kapcsolatos fogyasztói panaszokat.

A Közvetlen Értékesítők Európai Szövetsége (SELDIA) maga elsőként hozott létre egy pán-európai alternatív vitarendezési fórumrendszert (ADR) a közvetlen értékesítés szektorában, az egyes tagállamokban működő közvetlen értékesítői szövetségei által működtetett úgynevezett Etikai Bizottságok rendszerének összehangolásával, és egy európai Etikai Megbízott kinevezésével.

A Szövetség Etikai bizottsága ennek a fórumrendszernek nemzetközi tagjaként hatékony segítséget tud nyújtani a határon átnyúló vitás kérdések gyors egyeztetésében, rendezésében.

A FOGYASZTÓKAT VÉDŐ ALAPELVEK AZ ETIKAI KÓDEXBEN

Átláthatóság

  • Az üzleti bemutató kezdeményezésekor a közvetlen értékesítő a leendő vásárlónak kérés nélkül őszintén be kell azonosítania önmagát, vállalkozását és termékeit, valamint a megkeresés célját.
  • A közvetlen értékesítőknek a vásárlók minden kérdésére pontos és érthető válaszokat kell adniuk.
  • A közvetlen értékesítők a vásárlóknak pontos és teljes termékismertetést és bemutatót ajánlanak, amely tartalmazza az árról, az esetleges hitellehetőségekről, a fizetési feltételekről, az elállási jogról, a garanciális szabályokról, az eladás utáni szolgáltatásokról, valamint a szállítási határidőről történő tájékoztatást.

A termékekre vonatkozó állítások

A vállalkozások és a közvetlen értékesítők nem használhatnak olyan állításokat vagy igazolásokat, amelyek nem hivatalosak, nem igazak, elavultak vagy egyéb okból nem megfelelőek, nem a felajánlott árura vonatkoznak, illetve bármely módon félrevezethetik a vásárlót.

Elállási jog

2014. június 13.-tól hatályos jogszabály alapján a fogyasztókat megillető elállási jog a termék kézhezvételétől számított 14 nap. Ez idő előtt és alatt a fogyasztónak lehetősége van a szerződés, ill. vásárlás díjmentes felmondására.

A 2014. június 13. előtt kötött szerződésekre és vásárlásokra a korábban érvényben lévő jogszabály alapján 8 munkanapos elállási jog vonatkozik.

A vállalkozások és a közvetlen értékesítők gyakran határoznak meg a jogszabályban előírt 14 napos elállási időn túli határidőt arra, hogy a fogyasztók indoklás nélkül felbontsák a szerződést. Az elállási jogról a Közvetlen Értékesítők Szövetségének tagjai kötelesek a fogyasztókat világosan és egyértelműen tájékoztatni.

Garanciális jogok

A garanciális feltételeket és a vásárlás utáni szolgáltatásokat, illetve azok korlátozását, továbbá a garanciát nyújtó nevét és címét, a garancia időtartamát, valamint a vásárló számára rendelkezésre álló panaszkezelési lehetőséget világosan fel kell tüntetni a megrendelő nyomtatványon vagy bármely írott anyagon, amelyet a termékkel együtt kap kézhez a vevő. Minden feltételnek világosnak és olvashatónak kell lennie.

A privát szféra tiszteletben tartása

  • A közvetlen értékesítő fogyasztóval történő személyes vagy telefonos kapcsolatfelvételének ésszerű módon és elfogadható időpontban kell történnie, a tolakodás elkerülése érdekében.
  • A közvetlen értékesítő azonnal köteles megszakítani bemutatóját vagy üzleti tájékoztatóját, ha a vevő erre kéri.

Tisztesség

A közvetlen értékesítőknek figyelembe kell venniük a fogyasztók kereskedelmi tapasztalatainak hiányát. A közvetlen értékesítők nem élhetnek vissza az egyéni vásárló bizalmával, és nem használhatják ki annak korát, betegségét, tájékozottságának hiányát vagy nyelvi nehézségeit.

Nemzetközi védelem

A Közvetlen Értékesítők Szövetségének tagcégei kötelesek a világ bármely pontján ugyanazon védelemben részesíteni a fogyasztót.

A Közvetlen Értékesítők Szövetségének Etikai Kódexe letölthető innen.